Voorwoord directeur en voorzitter RvT

Een voorspoedig jaar

Ondanks het feit dat, terwijl dit voorwoord wordt geschreven, de wereld er door de uitbraak van COVID-19 voor een ieder anders en onbestendig uitziet, kunnen we terugkijkend op 2019 stellen dat
het voor het NMF een voorspoedig jaar is geweest. Op zowel financieel, organisatorisch als inhoudelijk vlak. In dit jaarverslag leest u over de belangrijkste gebeurtenissen en het resultaat van het afgelopen jaar, en kijken we kort vooruit.

Laten we om te beginnen iedereen bedanken die op welke manier dan ook een bijdrage aan het NMF heeft geleverd. We voelen ons zeer gesteund door onze trouwe donateurs en vele anderen, zoals bijvoorbeeld onze vrijwilligers, die met z’n allen voorzien in de behoeften van musici. Het is fijn te constateren dat velen het NMF en zijn musici een warm hart toedragen.

Noa Eyl bespeelt al 15 jaar een Widhalm-viool uit Nürnberg, 1783. Foto: Marco Borggreve

Dat vertaalde zich ook financieel. 2019 is het beste jaar uit de geschiedenis van het NMF. Wederom kwamen de meeste inkomsten uit nalatenschappen en uit donaties van schenkers die een periodieke schenkingsovereenkomst met het NMF hebben afgesloten. De komende jaren zal het NMF met grote zorgvuldigheid deze inkomsten aan het doel besteden.

Organisatorisch heeft het team van het NMF zich in 2019 weten te ‘resetten’ na de directeurswissel in 2018. De nieuwe directeur kreeg in 2019, na een eerste succesvol jaar, een vaste aanstelling.
Het team werd uitgebreid met een nieuwe medewerker, Katrien Kloos, die de afdeling Collectie ondersteunt als assistent collectiebeheer. Er werden workshops gehouden om het team verder te ontwikkelen en we organiseerden vrijwilligersbijeenkomsten. Een nieuw meerjarenplan werd geschreven.
De eerste stappen uit dit plan werden gezet: een onderzoek onder musici, een uitgebreide analyse van de collectie, de verkoop van de instrumenten die niet in ons beleid passen, het efficiënter maken van procedures en een verdere digitalisering.

‘De Giuseppe Guarneri del Gesù is een instrument dat inspireert en betovert’

Vadim Tsibulevsky  Viool: Giuseppe Guarneri del Gesù (1736)

Ook op inhoudelijk vlak zijn we trots op wat we dit jaar hebben bereikt. Door de bouw van de innovatieve harp in 2018 merkten we dat deze pioniersfunctie het NMF past als een handschoen. We gaven daarna de opdracht tot de bouw van een orgel uit de tijd van Monteverdi, dat in 2019 klaar was en in januari 2020 feestelijk werd ingeluid. In 2019 hebben we ook de opdracht gegeven tot de bouw van een metalen panfluit voor de ‘Panfluiter des Vaderlands’ Matthijs Koene. Naar verwachting kan deze in 2020 in gebruik worden genomen. Daarnaast werden verscheidene andere nieuwbouwopdrachten voltooid, zoals een triple harp, een cello en een gitaar.

In 2019 kon het NMF verder een zeldzaam ‘pure’ cello aankopen van de Haagse bouwer Johannes Theodorus Cuypers, die dit instrument in 1786 bouwde. Dit instrument heeft glorieus de tand des tijds doorstaan. Zelfs de hals, bij de meeste antieke instrumenten al lang vervangen, is nog origineel. Aan een Cuypers-cello die wij al sinds 1998 in de collectie hebben, startte in 2019 een uitgebreide restauratie. En het NMF kruiste in 2019 het pad met een unieke oud-Hollandse altviool uit circa 1760. De alt verkeert niet alleen in uitzonderlijk goede staat, maar vooral het grote model maakt het instrument uniek voor die periode uit de Hollandse vioolbouwgeschiedenis.
Ook voegde het NMF aan de collectie een moderne Scaramelli contrabas (Ferrara, 2018) toe voor de talentvolle Sasha Witteveen en een Italiaanse Orsolo Gotti cello (ca. 1900) voor celliste Mascha van Nieuwkerk van Podium Wittemans huisorkest Fuse.

Mascha van Nieuwkerk met de Gotti-cello uit de collectie van het NMF. Foto: Jeroen Dietz

In 2019 kregen wij opnieuw instrumenten geschonken. Van de Van Eeghen Stichting twee prachtige violen, die worden bespeeld door Sanne Hunfeld en Peter Brunt. Het NMF kreeg ook diverse vleugels, waaronder een Steinway uit de nalatenschap van Caecilia Andriessen, een Hoffmann, een Kawai en een Neupert fortepiano. In het hoofdstuk Doelrealisatie doen wij uitgebreid verslag van alle toevoegingen aan de collectie.

Een heel mooi project dat we startten, was het verbeteren van de klank van een topstuk uit de collectie: de Giuseppe Guarneri del Gesù. Deze viool, die meer dan twintig jaar in bruikleen is geweest bij Concertgebouworkest-violist Henk Rubingh, bleek lastig met een nieuwe bespeler te matchen. Violist Vadim Tsibulevsky en vioolbouwer Andreas Post waren ervan overtuigd dat er verbetering voor dit instrument mogelijk is en werken daarom op dit moment samen aan de klank van deze parel uit onze collectie.

In 2019 kregen we ook energie van bijvoorbeeld onze nieuwe website die na een lang traject de lucht in ging. Of de lovende woorden over ons NMF Magazine. En niet te vergeten alle samenwerkingen, met een speciale vermelding voor het NMF Kamermuziekfestival bij Natuurmonumenten dat wij in het eerste weekend van april 2019 organiseerden: 69 concerten op 20 cultuurhistorische locaties met medewerking van 208 musici, 20 boswachters en 100 vrijwilligers.

Zoals altijd organiseerden we door het hele land concerten voor nieuwe muziekliefhebbers én specifiek voor onze trouwe achterban om hen te bedanken voor hun steun. De traditionele Presentatieconcerten mochten daar uiteraard niet aan ontbreken en werden op een ‘iets minder traditionele manier’ met succes georganiseerd.

De bouw van het Monteverdi-orgel in beeld tijdens het Presentatieconcert 2019 in Amsterdam. Foto: Melle Meivogel

Meer mensen weten het NMF te vinden. Zowel samenwerkingspartners, donateurs, vrijwilligers, als schenkers van instrumenten en zij die de organisatie in hun testament opnemen, sluiten zich graag bij het NMF aan. We kijken geïnspireerd, kritisch en vol vertrouwen vooruit naar de komende jaren, waarin we met ons onvermoeibare team en vrijwilligers blijven werken aan het in bruikleen geven van kwalitatief hoogwaardige, passende muziekinstrumenten aan honderden professionele musici en muziekstudenten in Nederland. Voor een betere kwaliteit van het fantastische muzikale landschap dat Nederland rijk is.

Dank U zeer voor Uw steun.

Amsterdam, 21 april 2020

mr. Els Swaab
Voorzitter Raad van Toezicht

Foto: Sjaak Ramakers

drs. Manon Veenendaal
Directeur/bestuurder

Foto: Melle Meivogel

Verwante artikelen