Visie, missie en doelstellingen

Visie

Dit is de ‘why’ van onze organisatie. Onze droom, de stip op de horizon.

NMF: instrument voor talent

Het NMF stimuleert en draagt bij aan een bloeiend en hoogstaand Nederlands muziekleven, waarin musici maximaal presteren door hen de juiste instrumenten te bieden. En waarin het muzikaal cultureel erfgoed van verleden, heden en toekomst actief wordt geleefd.

Missie

Dit is de ‘how’, hoe we bij de stip willen komen.

Het NMF draagt significant bij aan de Nederlandse instrumentale uitvoeringspraktijk en richt zich op (toekomstige) muziekstudenten en professionele musici op Nederlandse podia. Het fonds gaat met hen mee in hun artistieke ideeën en ontplooiingsbehoeften door met een passend bruikleeninstrument uit zijn hoogst haalbare hoogwaardige collectie (zowel oude als nieuwbouwinstrumenten) hen de mogelijkheid te geven zich optimaal te ontwikkelen. Door een instrument te bieden dat past bij diens niveau, fase, muzikale identiteit en specifieke uitvoeringspraktijk.

De collectie wordt als cultureel erfgoed door ons onderhouden en opgebouwd door aankoop, bruikleen en schenkingen. Daarnaast geven wij musici de impuls zich ook persoonlijk te ontplooien en eigentijdse initiatieven te ontwikkelen. We geven musici, mede dankzij ons netwerk en ervaring, de beste instrumenten in handen om te kunnen excelleren in het competitief muzikaal landschap.

Strategische doelstellingen

Het NMF heeft in 2019 in het meerjarenplan (2020-2023) de volgende strategische doelen geformuleerd:

  1. Inspelen op de behoefte van musici door het in bruikleen geven van passende en kwalitatief hoogwaardige instrumenten.
  2. De collectie meer centraal stellen door topbeheer en -zorg voor nationaal cultureel erfgoed van verleden en toekomst.
  3. Vergroten van de autoriteit en versterken van de zichtbaarheid door het delen van onze kennis, netwerk en ervaring. 
  4. Het fonds toekomstbestendiger maken  door het verstevigen van de financiële basis.
  5. De organisatie verstevigen. 

‘Een historische Stradivarius klinkt prachtig, maar de kunst van vioolbouwen is nooit verloren gegaan. Mijn cello klinkt net zo goed als die van de oude meesters’

Ernst Reijseger  Cello: Jaap Bolink & Annelies Steinhauer (2009)

NMF Doelstellingen

Een hoogwaardig muziekinstrument dat uitdaagt en inspireert in bruikleen geven aan muziekstudenten en professionele musici die dit niet zelf kunnen bekostigen. Dat is wat het NMF doet. Een passend instrument draagt, samen met een grote dosis doorzettingsvermogen, een goed netwerk en talent, bij aan de maximale prestaties van een musicus tijdens een muziekstudie- of carrière. Instrumenten van de hoogste kwaliteit kosten echter veel geld. Met het kundige en gedreven team en met de hulp van vele trouwe begunstigers ondersteunt het NMF met succes structureel circa 400 musici, in alle fases van hun carrière. Inmiddels is het NMF een niet meer weg te denken speler geworden in het Nederlandse muziekleven en heeft het NMF zich in de loop der jaren ontwikkeld tot een organisatie die in grote lijnen drie specifieke doelen heeft:

1. Instrumenten in bruikleen geven

Het NMF helpt met het in bruikleen geven van honderden instrumenten en strijkstokken een brede groep musici voor wie een aankoop buiten hun bereik ligt. Het NMF helpt beroepsmusici, muziekstudenten en jonge talentvolle musici, die actief zijn in het Nederlandse muziekleven. Ook topsolisten die de allerbeste instrumenten nodig hebben, krijgen hulp van het NMF. Het NMF geeft hen tegen een vergoeding een instrument in handen, waarmee ze uitblinken, zich kunnen onderscheiden en blijven ontwikkelen. Het NMF draagt op deze manier significant bij aan de Nederlandse instrumentale uitvoeringspraktijk. Het fonds ondersteunt momenteel voornamelijk strijkers, pianisten en harpisten, maar steeds vaker doen ook musici die andere instrumenten nodig hebben een beroep op het fonds.

Contrabassist Olivier Thiery. Foto: Marco Borggreve

2. Cultureel erfgoed verwerven en behouden

De collectie van het fonds wordt als cultureel erfgoed door ons onderhouden en opgebouwd door aankoop, bruikleen en schenkingen. De – men mag wel zeggen – museale collectie ligt niet in een museum, maar wordt dagelijks door vele musici gebruikt! Het NMF erkent de waarde van zowel oude als nieuwe instrumenten, het cultureel erfgoed van vandaag en morgen. In Nederland zijn vanaf de 17e eeuw belangrijke vioolbouwers werkzaam geweest. Ook de collectie bevat zeldzame oud-Hollandse strijkinstrumenten en wordt daarom zowel in binnen- als buitenland zeer gewaardeerd. Daarnaast plaatst het NMF met enige regelmaat bouwopdrachten bij hedendaagse Nederlandse bouwers. Deze instrumenten worden het cultureel erfgoed van morgen. Het NMF zorgt er dus voor dat oude en nieuwe instrumenten behouden blijven in Nederland voor toekomstige generaties.

Cello gebouwd door Johannes Theodorus Cuypers in Den Haag, 1786. Foto: Cathy Levesque

3. Educatie

Het NMF voorziet zijn musici van verschillende educatieve zaken. Zo biedt het NMF door de organisatie van een vijftigtal concerten per jaar (die het NMF in eigen beheer en in samenwerking met andere organisaties organiseert) podiumervaring aan een grote groep musici. Daarnaast weten jonge musici zich vaak gesteund door het NMF doordat het zijn kennis en netwerk deelt op het gebied van het zoeken naar een passend instrument. Het NMF heeft zich verder omringd door vele experts en heeft in 31 jaar veel kennis en ervaring opgedaan met betrekking tot onderhoud van en reizen met instrumenten. Ook hierin voorziet het NMF zijn musici van de juiste en noodzakelijke informatie. Daarnaast geven wij musici de impuls zich ook persoonlijk te ontplooien en eigentijdse initiatieven te ontwikkelen.
Kortom, we geven musici, mede dankzij ons netwerk en ervaring, de beste instrumenten in handen om te kunnen excelleren in het competitief muzikaal landschap.

Openingsconcert NMF Kamermuziekfestival bij Natuurmonumenten 2019 in Kasteel Eerde. Foto: Ben Houdijk

Statutaire doelstellingen

In de statuten van het NMF staan de doelstellingen van het fonds als volgt omschreven:

“De stichting heeft ten doel:

  • ten eerste muziekinstrumenten dienstbaar te maken of te doen maken aan het Nederlandse muziekleven door die instrumenten, op door de directie te stellen voorwaarden, ter beschikking te stellen aan uitvoerende vakmusici en muziekstudenten, op wier aanvragen wordt beslist door de directie, die zich daarbij door deskundigen kan doen bijstaan;
  • ten tweede het behouden en ontwikkelen van cultureel erfgoed, enerzijds door het aankopen van historische Nederlandse instrumenten en het verwerven van instrumenten die langdurig door toonaangevende Nederlandse musici of in Nederland werkzame musici bespeeld zijn en anderzijds door het geven van bouwopdrachten aan vooraanstaande Nederlandse of duurzaam in Nederland werkzaam zijnde viool- en strijkstokkenbouwers;
  • ten derde het geven van educatie door het begeleiden van muziekstudenten bij het maken van de juiste keuze van instrument en/of strijkstok en door het bieden van de mogelijkheid podiumervaring op te doen en te participeren in masterclasses, klanktesten en geluidsopnames.”

Verwante artikelen