HET NMF in

2019

Jaarverslag 2019
+ jaarrekening 2019

Stichting Nationaal Muziekinstrumenten Fonds
Postbus 11912 | 1001 GX Amsterdam
Sint Annenstraat 12 | 1012 HE Amsterdam
Telefoon 020 622 1255
E-mail info@muziekinstrumentenfonds.nl
Website www.muziekinstrumentenfonds.nl
Facebook www.facebook.com/NMF
Twitter www.twitter.com/instrumentfonds
Instagram www.instagram.com/NMF

De stichting is statutair gevestigd te Amsterdam
KVK Amsterdam 41205257
RSIN-nummer 009056002
IBAN NL58 ABNA 0555 0286 66
Beschermheer Z.K.H. Prins Constantijn
Erevoorzitter prof. ir. W. Dik
Oprichter Pieter Moerenhout †

 

Het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) is een onafhankelijke stichting die al sinds 1925 toezicht houdt op het inzamelen van geld voor goede doelen. De taak van het CBF is het bevorderen van een verantwoorde fondsenwerving en besteding door middel van het beoordelen van de fondsenwervende organisaties en het verstrekken van informatie en advies aan overheidsinstanties en publiek. Wanneer u het CBF-keurmerk ziet afgebeeld, kunt u er als gever vanuit gaan dat er verantwoord met uw gift wordt omgegaan.
www.cbf.nl

 

Het NMF is door de Belastingdienst aangewezen als een Culturele ANBI, een Algemeen Nut Beogende Instelling. Het NMF hoeft daarom geen erfbelasting of schenkingsrecht te betalen. Donateurs van het NMF kunnen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting (uiteraard binnen de geldende regels).
www.belastingdienst.nl
www.anbi.nl

 

CONTACT

Het kantoor van het NMF is op werkdagen geopend van 9.30 tot 17.30 uur. Wilt u langskomen? Bijvoorbeeld om ons kantoor – het oudste stenen woonhuis van Amsterdam uit 1565 – te bezichtigen, om een kijkje te nemen in de instrumentenkamer of om gewoon een vraag te stellen? Het beste belt u eerst even op. Dan ontvangen wij u graag!